Կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի կազմը

Կոլեգիալ կառավարման մարմնի խորհրդի կազմը

 

Ծանոթություն.

Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչներ՝

ա) Նառա Ռաֆիկի Գաբոյան — երեխան սովորում է 5-րդ դասարանում,

բ)  Շիրակ Արարատի Սահակյան— երեխան սովորում է 8-րդ դասարանում: