Կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի կազմը

Կոլեգիալ կառավարման մարմնի խորհրդի կազմը

 

Ծանոթություն.

Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչներ՝

ա) Նառա Ռաֆիկի Գաբոյան — երեխան սովորում է 5-րդ դասարանում,

բ)  Շիրակ Արարատի Սահակյան— երեխան սովորում է 8-րդ դասարանում:

 

Կոլեգիալ կառավարման մարմնի խորհրդի փոփոխված կազմը

Ծանոթություն.

Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչներ՝

ա) Գայանե Ավանեսյան Արմենի — երեխան սովորում է 6-րդ դասարանում,

բ)  Շիրակ Արարատի Սահակյան —  երեխան սովորում է 9-րդ դասարանում: