Մանկավարժական խորհրդի հերթական նիստը:

Երևանի Մ.Իշխանի անվան հ. 5 հիմնական դպրոցում մայիսի 30-ին տեղի ունեցավ մանկավարժական խորհրդի հերթական նիստը: Նիստում ամփոփվեցին I-IX դասարանների II կիսամյակի և տարեկան արդյունքները և քննարկվեց IV դասարանի աշակերտներին գիտելիքի ստուգման և IX դասարանի աշակերտներին ավարտական քննություններին թույլատրելու հարցը: Տնօրեն է.Հովհաննիսյանը մանրամասը մեկնաբանեց ԿԳՆ 15.05.2018թ. N 468-Ա/2 հրամանով հաստատված քննակարգը:…